ยูดี ทรัคส์สาธิตระบบอัตโนมัติระดับ 4 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นครั้งแรก

ข่าวสารยูดี ประเทศไทย / 18 ธันวาคม 2562